Udruga slijepih Brodsko-posavske županije

Stranice Udruge slijepih Brodsko-posavske županije

Financiranje udruge

Naša udruga financira se iz redovitog proračuna Brodsko-posavske županije, Grada Slavonskog Broda i 16 općina, donacija i sponzorstva.

Jedan dio prihoda ostvaruje se putem prihvaćenih radnih projekata.

Ukoliko želite donirati sredstva za poboljšanje rada Udruge, možete nam se direktno obratiti u prostorima naše udruge ili na stranici za kontakt putem navedenih kontakt telefona, telefaksa, e-mail-a ili pak direktnom uplatom na naš žiro-račun koji se također nalazi na stranici za kontakt.

Svim potencijalnim donatorima, unaprijed se zahvaljujemo.