Udruga slijepih Brodsko-posavske županije

Stranice Udruge slijepih Brodsko-posavske županije

Sudjelovali smo na edukacijsko rehabilitacijskom kampu slijepih Premantura

06.09.2009.

31.kolovoza 2009. – 06. rujna 2009. Odobrenim projektom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u Edukacijsko rehabilitacijskom kampu slijepih Premantura proveli smo za 46 članova i pratioca edukaciju u trajanju od 31.08 do 06.09.2009.
U programu smo imali dvije teme predavanja koje smo uspješno proveli, a radi se o slijedećem:
Prvo predavanje koje je održala prof. defektolog Tanja Ličina odnosilo se na mobilitet i upotrebu bijelog štapa i uopće samostalno kretanje i snalaženje slijepih osoba u životu. Kroz tri dana radilo se sa svakim članom posebno, također edukacija pratioca kako voditi slijepu osobu u samom prostoru objekta, stepenicama i u bližoj okolini kampa. U grupi je bilo nekoliko članova koji su prvi put imali kontakt sa bijelim štapom, i na obostrano zadovoljstvo jako su dobro prihvatili i shvatili korištenje bijelog štapa.
Drugo predavanje održala je prof. defektolog Vinka Hrgovčić Cvetko, a odnosilo se na zdravu prehranu. U slijedeća tri dana oduševile su nas radionice Vinke Hrgovčić. Mnoge nepoznanice vezane za zdravu prehranu saznali smo i danas ih pokušavamo primjenjivati. Upoznati smo sa nekim vježbama medicinske joge i uvjerili se da koriste samom zdravlju.
Predavanjima i radionicama članovi i pratioci bili su jako zadovoljni te i ovim putem izražavamo zahvalnost izvoditeljicama projekta.
U grupi smo imali dvoje volontera koji su izuzetno korektno i pažljivo odradili svoj zadatak. Posebnu pažnju poklanjali su članovima koji nisu imali pratioce, od samom polaska, putovanja, boravka u odmaralištu, na plaži i povratka kući. Voditelj projekta je organizirao program kako u autobusu tako i u samom centru tako da je vrijeme bilo maksimalno popunjeno.
Prvi put smo proveli ovakav način projekta koji je polučio veliko interesovanje među članovima te se nadamo i obavezujemo da ćemo i dalje raditi za boljitak članstva.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.