Obilježavanje Međunarodnog Dana bijelog štapa (15.10.2012.)