Udruga slijepih Brodsko-posavske županije

Stranice Udruge slijepih Brodsko-posavske županije

O nama

Udruga slijepih Brodsko-posavske županije od 1976. godine vlasnik je poslovnog prostora od 126 m2 i danas djeluje na adresi Starčevićeva 58, Slavonski Brod. Udruga pokriva Grad Slavonski Brod i 16 općina. Trenutno ima 170 redovitih članova od čega 50% žena i 50% muškaraca. Starosna struktura je slijedeća:

  • djeca do 18 godina-10 članova (od toga 6 djece pohađa redovnu osnovnu i srednju školu)
  • mladi od 18 do 30 godina-5 članova
  • od 30 do 60 godina-45 članova
  • preostalo članstvo je starije od 60 godina

Od ukupnog članstva troje su invalidi domovinskog rata, a samo dvoje članova su u radnom odnosu.

Svakako treba istaknuti kako je jedan broj članova s višestrukom invalidnošću.