Udruga slijepih Brodsko-posavske županije

Stranice Udruge slijepih Brodsko-posavske županije

Povijest

Kao početak organizirane skrbi za slijepe u Hrvatskoj može se uzeti 1893. godina, kada je utemeljeno humanitarno-karitativno Društvo svetog Vida, za pomoć slijepima. Iako nije bilo Udruga, društvo ima značajno mjesto u osposobljavanju slijepih za samostalan životu. S pravom je zaključeno da je prvi korak na tom putu obrazovanje. Godine 1895. se u Zagrebu otvara Zavod za odgoj slijepe djece. Osobit zamah školovanje slijepih dobiva u 30-im godinama, sada već prošlog stoljeća. To je razdoblje iznjedrilo skupinu mladih, obrazovanih slijepih ljudi odlučnih da i sami sudjeluju u rješavanju svojih sudbina. Njihova je velika uloga u osnivanju Udruženja slijepih Hrvatske u Zagrebu, 16. lipnja 1946. godine.

Među prvim zadaćama Udruženja, bilo je utemeljenje osnovnih organizacija, pronalaženje i učlanjivanje slijepih osoba u iste. Uvjeti na terenu, prije svega kadrovski nisu bili svugdje isti pa je taj proces potrajao sljedećih 10-tak godina. Tako je i u Slavonskom Brodu 14. studenog 1954. godine osnovano kotarsko udruženje slijepih.

Zalaganjem aktivista i zaposlenika tadašnjeg Glavnog odbora Saveza slijepih Hrvatske i Odjela za socijalno starateljstvo kotara Slavonski Brod napravljen je početni popis slijepih ovog područja. Temeljen skupljenih podataka održana je Osnivačka skupština Organizacije slijepih Slavonski Brod. Izabran je Izvršni odbor, a za predsjednika imenovan Slavko Blaško. Napredak u radu organizacije osjetio se dolaskom na njezino čelo mladog i ambicioznog Mladena Branežca, ujedno i prvog zaposlenog telefoniste u Slavonskom Brodu u tvornici Đuro Đaković.

Početni zadaci organizacije bili su daljnje otkrivanje slijepih osoba na području cijelog kotara Slavonski Brod, slanje mladih na školovanje i rehabilitaciju te njihovo zapošljavanje. Dio članstva starije životne dobi zbrinut je kroz zaslužene mirovine ili socijalne pomoći. Od samog nastanka ove organizacije ulagani su napori u za što veću ravnopravnost slijepih osoba u društvu.

U proteklih 50 godina naša Udruga djelovala je u četiri poslovna prostora, u tri kao podstanar, te u sadašnjem kao vlasnik. Na prvoj adresi, u tadašnjoj Omladinskoj ulici 11, dijelili smo isti ured s još tri organizacije. Preseljenjem u Horvatovu 2, ured smo dijelili s Udrugom gluhih što je omogućilo prva okupljanja članstva. Započinje s radom glazbena sekcija, nabavljaju se knjige na Brailleovom pismu za priručnu knjižnicu.

Sadašnji prostor u Starčevićevoj 58 naše je vlasništvo. Kupljen je 1976. godine zalaganjem tadašnjeg vodstva Udruge, a uz financijsku pomoćSaveza slijepih Hrvatske, Skupštine općine Slavonski Brod i nekoliko privrednih organizacija kao donatora. Adaptacijama, ali i dogradnjom, često i uz dobrovoljni rad članova i suradnika Udruge prostor je prilagođavan našim potrebama.