Udruga slijepih Brodsko-posavske županije

Stranice Udruge slijepih Brodsko-posavske županije

Ustrojstvo Udruge

Udruga svoju djelatnost obavlja preko:

  • Zbora članstva
  • Tijela Udruge
  • Stručne službe
  • Predsjednika
  • Tajnik

Tijela Udruge jesu:

  • Skupština
  • Izvršni odbor
  • Nadzorni odbor

Mandat svih izabranih tijela i njihovih članova, te predsjednika, dopredsjednika i tajnika traje četiri godine. Rad članova radnih Tijela Udruge je dobrovoljan.